Vyhľadávanie


Vozidlá zaradené do prevádzky

27.12.2015 17:52

Dňa 27.12.2015 boli do prevádzky zaradené vozidlá 

                             Karosa LC 736.1030 

                               Karosa B 732.20 

                               Karosa B 741.1908

                               Karosa B 941E.1962

                               SOR NB 12 City

                               Irisbus Citelis 12M 

                               Karosa B 952.1714

                               Karosa B 952E.1718